Klub ON-TOP - Ljubljana

Audio:
Martin Audio F12 6 pcs, Martin Audio F10 4 pcs, Martin Audio F8 8 pcs, Martin Audio S218 2 pcs, Martin Audio S18 1 pcs, XTA DP 226 1 pcs, Crest Audio CA18 1 pcs, Crest Audio CA12 2 pcs, Crest Audio LT2000 6 pcs
Light:
Clay Paky HPE 300 MINI SCAN 6 pcs, 3 pcs Sunlite software, VU software MADRIX 1 pcs, Power pack and LED Electron (4500 pcs RGB LED)

 
Copyright © 2019 @ www.ksl-studio.si Tehnična izvedba: www.limonet.si